سرسیلندر

توسط |1399-11-4 10:02:54 +00:004ام بهمن, 1399|قطعات موتوری 405|بدون دیدگاه

روغن برگردان موتور

توسط |1399-11-4 09:59:34 +00:004ام بهمن, 1399|قطعات موتوری 405|بدون دیدگاه

دو شاخه‌ قرقری‌ ماهک‌ دنده

توسط |1399-11-4 09:57:03 +00:004ام بهمن, 1399|قطعات موتوری 405|بدون دیدگاه

درپوش گیربکس

توسط |1399-11-4 09:43:17 +00:004ام بهمن, 1399|قطعات موتوری 405|بدون دیدگاه

پیستون

توسط |1399-11-4 09:34:14 +00:004ام بهمن, 1399|قطعات موتوری 405|بدون دیدگاه

بوش و پیستون

توسط |1399-11-4 09:34:36 +00:004ام بهمن, 1399|قطعات موتوری 405|بدون دیدگاه

بوش لیور دنده

توسط |1399-11-4 09:34:55 +00:004ام بهمن, 1399|قطعات موتوری 405|بدون دیدگاه

بوش سیلندر

توسط |1399-11-4 09:33:31 +00:004ام بهمن, 1399|قطعات موتوری 405|بدون دیدگاه

بغل یاتاقان

توسط |1399-11-4 09:35:30 +00:002ام بهمن, 1399|قطعات موتوری 405|بدون دیدگاه

استکان ‌تایپیت‌

توسط |1399-11-4 09:35:22 +00:008ام دی, 1399|قطعات موتوری 405|بدون دیدگاه
رفتن به بالا